OPĆI UVJETI KORIŠTENJA USLUGE ONLINE KUPOVINE NA WEB STRANICI WWW.KMK-PAPIR.HR

 

Internet stranica www.kmk-papir.hr namijenjena je za Vašu privatnu upotrebu bez naknada za korištenje, a prema Uvjetima kupnje koji su niže navedeni. 

Molimo Vas pročitajte ove Opće uvjete korištenja usluge online kupovine prije korištenja web stranice www.kmk-papir.hr u svrhu kupovine proizvoda oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu. 

Korištenjem internet stranice www.kmk-papir.hr zbog kupovine ili prikupljanja informacija o proizvodima koji se na njoj nalaze, potvrđujete kako ste upoznati s ovim Općim uvjetima korištenja te kako ste s istima suglasni. Ukoliko niste suglasni s ovim Uvjetima nemojte koristiti ovu web stranicu u svrhu kupnje proizvoda, pribavljanja informacija o istima ili bilo koju drugu svrhu. 

 

1. Opće odredbe

Svi podaci na Internet stranici www.kmk-papir.hr prikazani su u informativne svrhe kako biste dobili informaciju o robi koja se nudi.

Prodavatelj ovim Općim uvjetima utvrđuje odnose između Posjetitelja stranice, Kupca i Prodavatelja, a odnosi se na uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, plaćanja, isporuke, kvalitete proizvoda, dostave, reklamacije i povrata robe, zaštite osobnih podataka i druga pitanja vezana uz korištenje Internet stranice www.kmk-papir.hr i online kupnje. 

Prodavatelj ove Opće uvjete stavlja na raspolaganje Korisnicima te ih upućuje da se obvezno detaljno upoznaju s istima prije korištenja Internet stranice www.kmk-papir.hr u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu. Pristupanjem kupnji proizvoda putem online kupovine ili posjećivanjem ove internet stranice zbog dobivanja informacija o pojedinom proizvodu, smatra se da su Korisnici upoznati s ovim Uvjetima te da su s istima suglasni. Ukoliko Korisnici nisu suglasni s ovim Uvjetima kupnje, Prodavatelj ih upućuje da ne koriste Internet stranicu www.kmk-papir.hr u svrhu kupnje proizvoda ili pribavljanja informacija o istima. 

 

1.a. Pojmovi

U Općim uvjetima objašnjenja za pojmove podebljanim slovima su:

Prodavatelj: K.M.K.-PAPIR d.o.o. Gorenska 2A, 10255 Gornji Stupnik, Hrvatska, upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 3865193, osobni identifikacijski broj (OIB): 27529647355, IBAN: HR3624840081135077987, otvoren kod RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d., Magazinska cesta 69. 10000 Zagreb, Hrvatska; 

www.kmk-papir.hr- Internet stranica u vlasništvu Prodavatelja; 

Kupac: osoba koja putem sredstava elektroničke komunikacije registrira svoje osobne podatke i naruči proizvod ponuđen na Internet stranici www.kmk-papir.hr; 

Posjetitelj Internet stranice: osoba koja putem sredstava elektroničke komunikacije pristupi na www.kmk-papir.hr, te bez da se registrira, slobodno razgledava istaknutu ponudu proizvoda; 

Korisnici: Kupci i Posjetitelji stranica zajedno; 

Korisnički podaci - cjelina koju čine e-mail adresa i lozinka koje omogućuju samo jednom Korisniku pristup zaštićenim područjima Stranice kojom se može pristupiti Proizvodima. 

Korištenje www.kmk-papir.hr: pristup stranici www.kmk-papir.hr radi dobivanja informacija o sadržaju iste, o ponudi, proizvodima i /ili ostvarivanju Internet trgovine; 

Online kupnja: ostvarivanje kupnje proizvoda putem www.kmk-papir.hr; 

Maloprodajna cijena je cijena koja je istaknuta uz svaki proizvod i izražena je u kunama s pripadajućim PDV-om; 

Prihvaćena ponuda je ponuda po kojoj je izvršena uplata; 

Proizvodi: svi proizvodi koji su istaknuti na www.kmk-papir.hr, a koje je moguće kupiti putem online kupovine; 

Sadržaj uključuje : 

 • sve informacije s web stranice kojima se može pristupiti na bilo koji način
 • sadržaj svakog e-maila kojeg Prodavatelj šalje Korisnicima
 • informacije u vezi proizvoda i uslugama Prodavatelja u određenom razdoblju
 • informacije o proizvodima i uslugama koje primjenjuje treća strana s kojom Prodavatelj ima sklopljene ugovore, u određenom razdoblju
 • Podaci o Prodavatelju

Usluga : usluga elektronske trgovine isključivo na javno raspoloživim dijelovima Stranice, u smislu pružanja mogućnosti Korisnicima da ugovaraju proizvode koristeći isključivo elektronska sredstva, uključujući i druga sredstva komunikacije na daljinu; 

Transakcija - uplata ili povrat iznosa uplate nakon što je Prodavatelj prodao proizvod Korisniku, korištenjem usluga posrednika pri kartičnom plaćanju kojeg Prodavatelj prihvaća, bankovnom transakcijom, pouzećem, odnosno na način dozvoljen od strane Prodavatelja bez obzira na način isporuke. 

 

1.b. Pristup Internet stranici

Pristupom Internet stranici putem odgovarajućeg tehničkog sredstva pristupa i njihovim korištenjem svaki Korisnik se obvezuje poštivati ove Opće uvjete i pristaje da se na njega primjenjuju odredbe ovih Općih uvjeta. 

 

1.c. Ugovor o kupoprodaji

Ugovor o kupoprodaji Proizvoda između Kupca i Prodavatelja zaključen je trenutkom potvrde plaćanja proizvoda, kada Prodavatelj primi elektroničku poruku koja sadrži izjavu Kupca da prihvaća ponudu, odnosno u trenutku kada Prodavatelj zaprimi narudžbu Proizvoda od strane Kupca. 

 

1.d. Prihvaćanje Općih uvjeta

Ovi Opći uvjeti sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (dalje u tekstu: ZZP), Zakonom o elektroničkoj trgovini (dalje u tekstu: ZET) i Zakonom o obveznim odnosima (dalje u tekstu: ZOO), te zajedno sa podacima objavljenim na Internet stranici www.kmk-papir.hr predstavljaju predugovornu obavijest u smislu članka 57. ZZP. Korištenjem www.kmk-papir.hr  smatra se da je Korisnik upoznat sa ovim Općim uvjetima te da iste prihvaća. Prodavatelj otklanja svaku odgovornost za sva sporna pitanja koja bi eventualno mogla proizaći iz razloga što Posjetitelj stranica, Korisnik i/ili Kupac nije pročitao Opće uvjete. 

 

2. OGRANIČENJA KORIŠTENJA I ODGOVORNOSTI


2.a. Obveze korisnika prilikom korištenja

Korisnik se obvezuje da neće:

Koristiti Internet stranicu Prodavatelja na bilo koji način koji je protivan pozitivnim propisima.

Unositi na Internet stranicu Prodavatelja ili distribuirati putem Internet stranica bilo kakve sadržaje koji su protivni pozitivnim propisima, mijenjati, brisati ili uništavati bilo kakve podatke na Internet stranici Prodavatelja.


2.b. Dokumenti, podaci i informacije

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na Internet stranici ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Prodavatelja ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Prodavatelju ili bilo kojoj trećoj strani. 

Korištenjem web stranica korisniku se daje ograničena, neisključiva, neprenosiva i opoziva dozvola za korištenje sadržaja web stranica na način da se iste pregledavaju za osobne svrhe. 

Prodavatelj izričito zadržava i ne prenosi na korisnika bilo koja druga prava u odnosu na sadržaj web stranica, te zabranjuje korištenje sadržaja web stranica, osim kako je to određeno ovim Općim uvjetima i kako je to eventualno dozvoljeno uputama na samim web stranicama. 

Korisnik osobito nema pravo skidati, umnožavati, mijenjati, uređivati, distribuirati, prikazivati, brisati, slati, prodavati, preprodavati, prilagođavati, mijenjati sadržaj, stvarati izvedenice, uključivati na druge Internet stranice ili medije ili koristiti na bilo koji način osim za osobne svrhe za kućnu uporabu. 

Fotografije proizvoda prikazane na www.kmk-papir.hr su isključivo ilustrativne prirode, te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati stvarnom izgledu i sadržaju proizvoda. Obzirom na mogućnost individualnog podešavanja monitora na računalu, razlike u percepciji boje proizvoda od strane ljudskog oka i slične varijable, Prodavatelj ne jamči potpunu sukladnost boja isporučenih proizvoda s bojama kako ih Kupci vide na zaslonu svog monitora. 

U slučaju gore navedenog nesklada između proizvoda prikazanog na fotografiji i isporučenog proizvoda ne radi se o nedostatku proizvoda te se samim time ne radi o osnovi za povrat proizvoda. 

Fotografije, tekstovi, te ostali materijali ne smiju se objavljivati, prodavati, javno ili privatno publicirati, kopirati, distribuirati, transferirati trećim stranama, mijenjati i/ili oštećivati, koristiti za nadovezivanje, izlagati, koristiti u bilo kojem drugom kontekstu osim izvornog konteksta, odstranjivati oznake koje označuju autorsko pravo Prodavatelja nad sadržajem kao ni sudjelovati u transferu, prodaji, distribuciji materijala ostvarenih umnožavanjem, izmjenom ili prikazivanjem sadržaja, osim u slučaju izričitog pristanka Prodavatelja. 

Sadržaj, onako kako je definiran u točki 1.a uključuje, ali ne ograničava se na logo, stilizirane prikaze, trgovačke simbole, statične slike, dinamične slike, tekst i/ili multimedijske sadržaje predstavljene na Stranici, isključivo je vlasništvo Prodavatelja i zaštićen je domaćim i međunarodnim propisima o zaštiti autorskog i srodnih prava odnosno prava industrijskog vlasništva i njegova neovlaštena uporaba predstavlja povredu propisa o zaštiti prava intelektualnog vlasništva. Prodavatelj zadržava sva autorska prava stečena na izravan ili neizravan način (licencama za korištenje i/ili objavljivanje) za korištenje fotografija, teksta, te ostalog objavljenog materijala, u smislu pozitivnih zakonskih propisa u Republici Hrvatskoj. Sav softver koji se koristi na www.kmk-papir.hr vlasništvo je Prodavatelja ili dobavljača softverskih rješenja i također je zaštićen propisima o zaštiti autorskog i srodnih prava. 

Nije dozvoljeno korištenje stranice www.kmk-papir.hr ili bilo kojeg njenog sadržaja u HTML Frame elementima ili bilo kakvim „framing“ tehnikama kako bi se koristio zaštitni znak, logotip ili druge informacije u vlasništvu Prodavatelja (uključujući slike, tekst, raspored elemenata na stranici ili formi) bez izravne pisane dozvole Prodavatelja. Nije dozvoljeno korištenje HTML meta-tagova ili bilo kakvog skrivenog (hidden) teksta koristeći ime ili zaštitni znak Prodavatelja bez izravne pisane dozvole Prodavatelja. 


2.c. Odricanje od odgovornosti


2.c.1.Korištenje

Prodavatelj se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz ili je na bilo koji način vezana za korištenje Internet stranice www.kmk-papir.hr, te za bilo kakvu štetu koja može nastati Korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja Internet stranice. 


2.c.2.Uređaji

Prodavatelj se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup na www.kmk-papir.hr i podacima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja stranice www.kmk-papir.hr ukoliko je ista nastala uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa i slično, te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavatelj. 


2.d. Izmjena Općih uvjeta

Prodavatelj je ovlašten bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Općih uvjeta, asortiman proizvoda, druge podatke vezane uz Internet trgovinu kao i sav ostali sadržaj www.kmk-papir.hr, pod uvjetom javne objave na Internet stranici www.kmk-papir.hr, a zbog čega su Korisnici dužni prilikom svake posjete predmetne Internet stranice pregledati sadržaj iste. Suprotno postupanje oslobađa Prodavatelja bilo kakve odgovornosti.


2.e. Troškovi korištenja

Usluge koje Prodavatelj pruža u okviru usluge Online kupovine na www.kmk-papir.hr ne uključuju troškove koje Korisnici snose koristeći računalnu opremu i usluge za pristup stranicama. Prodavatelj nije odgovoran za troškove telefona, Internet prometa ili bilo koje druge troškove, niti ne snosi odgovornost za bilo koju štetu koja bi mogla nastati zbog prekida internetske veze prilikom korištenja usluge Online kupovine. 


2.f. Punoljetnost

Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika. Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost za svako postupanje suprotno ovoj odredbi. 


2.g. Točnost osobnih podataka

Prilikom korištenja www.kmk-papir.hr Internet stranice, Korisnici su dužni dati točne, važeće i potpune osobne podatke, naročito prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca. Suprotno postupanje ovlašćuje Prodavatelja da uskrati takvom korisniku pristup ili uskratiti ostvarenje svih ili dijela usluga, odnosno Proizvoda koje istima nudi. 


2.h. Prijave povrede zaštite i prava

Prodavatelj poštuje prava intelektualnog vlasništva i druga prava trećih osoba. Ako vjerujete da je Vaše djelo kopirano ili su na bilo koji drugi način povrijeđena Vaša prava, molimo Vas da nas o tome obavijestite. 

 

3. ONLINE KUPOVINA


3.a. Registracija

Prilikom prve narudžbe Proizvoda putem elektronskog obrasca potrebno je registrirati se na Internet stranici www.kmk-papir.hr. Korisnik Internet stranice www.kmk-papir.hr dužan je registrirati se radi obavljanja online kupovine i u te svrhe unijeti potrebne osobne podatke. Prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca kupac je dužan dati točne, važeće i potpune osobne podatke. 

Registracijom korisnik potvrđuje:

 • da u cijelosti prihvaća ove Opće uvjete
 • potpunost, točnost, istinitost i ažurnost osobnih podataka
 • da daje Prodavatelju izričitu suglasnost da može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, za potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama, te unapređenja usluga, zaštite interesa korisnika i Prodavatelja i sprječavanja eventualnih zlouporaba.

Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj lozinki i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa. 

Korisnik je odgovoran i za sve nedozvoljene aktivnosti autorizirane i izvršene pod njegovim korisničkim imenom i/ili lozinkom ukoliko o neautoriziranom korištenju svojeg korisničkog imena i/ili lozinke (ili o sumnji na isto) nije prethodno obavijestio Prodavatelja. 


3.b. Informiranje Korisnika

Prodavatelj se obvezuje na Internet stranici www.kmk-papir.hr redovno održavati i davati Posjetiteljima i Kupcima jednoznačne, jasne, lako razumljive informacije o Proizvodima u ponudi, na način prilagođen sredstvima daljinske komunikacije. U trenutku naručivanja pojedinog Proizvoda iz ponude, Korisnik pristajanjem na ove Opće uvjete potvrđuje da je u primjerenom roku prije sklapanja kupoprodajnog ugovora (predugovorna obavijest) obaviješten o glavnim obilježjima robe ili usluge, nazivu i sjedištu, telefonskom broju, e-mail adresi, zemljopisnoj adresi mjesta poslovanja na koju se mogu uputiti prigovori, maloprodajnoj cijeni robe ili usluge troškovima prijevoza, dostave, uvjetima plaćanja, uvjetima isporuke robe ili pružanja usluga, vremenu isporuke robe ili pružanju usluga te načinima rješavanja pritužbi, uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid Ugovora, uslugama koje se nude nakon prodaje (servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova), jamstvima koja se daju uz proizvod ili uslugu, potrošačkom pravu na raskid ugovora sklopljenog putem sredstava daljinske komunikacije u roku od 14 (četrnaest) radnih dana za raskid ugovora, situacijama u kojima je isključeno pravo potrošača na raskid ugovora, troškovima uporabe sredstava daljinske komunikacije kada se taj trošak ne zaračunava po osnovnoj tarifi, razdoblju u kojem ponuda ili cijena vrijede te ovim Općim uvjetima. 


3.c. Predugovorna obavijest

Sukladno članku 57. Zakona o zaštiti potrošača, Prodavatelj će Kupca na jasan i razumljiv način obavijestiti o:

 1. glavnim obilježjima robe ili usluge, u mjeri u kojoj je to prikladno s obzirom na robu ili uslugu te medij koji se koristi za prijenos obavijesti
 2. svojem nazivu i sjedištu, telefonskom broju te adresi elektroničke pošte
 3. ako je primjenjivo, nazivu i sjedištu trgovca u čije ime i/ili za čiji račun nastupa
 4. zemljopisnoj adresi mjesta svojeg poslovanja, odnosno zemljopisnoj adresi mjesta poslovanja trgovca u čije ime i/ili za čiji račun on nastupa, a na koju potrošač može nasloviti svoje pritužbe, ako je to mjesto različito od sjedišta iz točke 2. ovoga članka
 5. maloprodajnoj cijeni robe ili usluge, a ako priroda robe ili usluge ne omogućava da cijena bude izračunata unaprijed, o načinu izračuna cijene te, ako je primjenjivo, ostalim troškovima prijevoza, dostave ili poštanskih usluga, odnosno o tome da ti troškovi mogu biti naplaćeni
 6. troškovima uporabe sredstava daljinske komunikacije u svrhu sklapanja ugovora, ako se ti troškovi ne zaračunavaju po osnovnoj tarifi
 7. uvjetima plaćanja, uvjetima isporuke robe ili pružanja usluge, vremenu isporuke robe ili pružanja usluge te, ako postoji, načinu rješavanja potrošačkih pritužbi od strane trgovca
 8. uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid ugovora kao i o obrascu za jednostrani raskid ugovora sukladno članku 74. stavku 1. ovoga Zakona, u slučajevima u kojima to pravo postoji
 9. tome da je potrošač dužan snositi troškove vraćanja robe u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona, odnosno, o troškovima vraćanja robe, u slučaju da kod ugovora sklopljenih na daljinu roba zbog svoje prirode ne može biti vraćena poštom na uobičajen način
 10. tome da će, u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona nakon što je postavio zahtjev u skladu s člankom 64. ili člankom 70. ovoga Zakona, potrošač biti dužan platiti trgovcu razumni dio cijene sukladno članku 77. stavku 7. ovoga Zakona
 11. tome da se potrošač ne može koristiti pravom na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona, u slučajevima u kojima je temeljem članka 79. ovoga Zakona, to pravo isključeno, odnosno o pretpostavkama pod kojima potrošač gubi pravo na jednostrani raskid ugovora
 12. postojanju odgovornosti za materijalne nedostatke
 13. uslugama ili pomoći koji se potrošaču nude nakon prodaje te uvjetima korištenja tih usluga ili pomoći, ako ih trgovac pruža, kao i o eventualnim jamstvima koja su izdana uz robu ili uslugu
 14. postojanju odgovarajućih pravila postupanja trgovca, kako su definirani člankom 5. točkom 18. ovoga Zakona
 15. trajanju ugovora, ako je ugovor sklopljen na određeno vrijeme, odnosno uvjetima otkaza ili raskida ugovora koji je sklopljen na neodređeno vrijeme, odnosno koji se automatski produžuje
 16. minimalnom roku u kojem je potrošač vezan ugovorom, ako postoji 
 17. pologu ili drugom financijskom osiguranju koje je potrošač na zahtjev trgovca dužan platiti ili pribaviti, kao i o uvjetima plaćanja toga pologa, odnosno uvjetima pribavljanja drugog financijskog osiguranja
 18. ako je primjenjivo, funkcionalnosti digitalnog sadržaja, uključujući potrebnim mjerama tehničke zaštite tih sadržaja
 19. ako je primjenjivo, interoperabilnosti digitalnog sadržaja s računalnom ili programskom opremom za koju trgovac zna ili bi morao znati
 20. mehanizmima izvansudskog rješavanja sporova, odnosno o sustavima za obeštećenje, te načinu kako ih potrošač može koristiti. 

Sve naprijed navedene obavijesti, tj. one koje su sukladno Zakonu o zaštiti potrošača neophodne, nalaze se u ovim Općim uvjetima. 

Prodavatelj će dostaviti Kupcu kao potrošaču u smislu odredaba spomenutog Zakona o zaštiti potrošača potvrdu predugovorne obavijesti u pisanom ili nekom drugom, potrošaču dostupnom trajnom mediju, što je moguće prije, a najkasnije u trenutku isporuke proizvoda, odnosno najkasnije na dan početka pružanja usluge. Pristajanjem na ove Opće uvjete, Kupac je suglasan da mu se potvrda predugovorne obavijesti dostavlja elektroničkom poštom na e-mail adresu koju navede kao kontakt prilikom unošenja svoje narudžbe ili poštom na kućnu adresu zajedno s dostavom Proizvoda i računom. 


3.d. Isključenje od odgovornosti Prodavatelja

Prodavatelj nije odgovoran zbog kašnjenja u dostavi, ili bilo kojeg problema koja je nastala zbog neispravnih ili netočnih podataka Kupaca. Isto nije odgovoran zbog nastalih oštećenja, ukoliko Kupac zaboravio svoju lozinku, ili će isti postat poznat trećoj osobi. Prodavatelj svaku registraciju smatra posebnom pravom osobom. Promjena podataka je moguća nakon prijave, na Osobnoj stranici, gdje možete pogledati i podatke o aktivnim narudžbama. Prodavatelj nije odgovoran zbog oštećenja i neispravnosti nastalih promjenama registriranih podataka.


3.e. Proces online kupovine

Kako biste kupovali na web trgovini K.M.K.-Papir d.o.o. potrebno je registrirati se. Prilikom registracije odaberite jeste li fizička osoba ili pravna osoba. Ukoliko odaberete pravna osoba prilikom kupovine biti će Vam priložen R1 račun.

Proizvode koje želite kupiti stavite u košaricu klikom na gumb kupi. Nakon što ste odabrali sve proizvode pregledajte košaricu te kliknite na završi kupovinu. Izaberite način plaćanja, način dostave, upišite napomenu ukoliko ju imate te dovršite narudžbu.

Ukoliko ste odabrali plaćanje po ponudi, molimo Vas pričekajte službenu ponudu za izvršenje uplate koja će Vam biti poslana na Vaš e-mail.

Ukoliko ste odabrali online plaćanje kreditnim karticama sustav će Vas odvesti na sigurnosnu stranicu banke/CorvusPay gdje ćete trebati popuniti sve podatke kako biste izvršili plaćanje te dovršili narudžbu.

Čim primimo Vašu uplatu roba ide na dostavu ili Vas obavještavamo da je spremna za preuzimanje.


NAPOMENA:

Cijene su iskazane u kunama. Ukoliko ste se registrirali kao fizička osoba prikazane su Vam cijene sa uključenim PDV-om, ukoliko ste se registrirali kao pravna osoba prikazane su Vam cijene bez PDV-a te će PDV i Vaš odobreni popust biti obračunati u košarici.


3.f. Načini plaćanja


3.f.1. Plaćanje pouzećem po primitku pošiljke

Plaćanje pouzećem Vam omogućava da robu platite tek kada ju vidite pred sobom. Plaćanje pouzećem se vrši dostavljaču prilikom isporuke na navedenu adresu, te je moguće plaćanje isključivo u gotovini.


3.f.2. Plaćanje virmanom, općom uplatnicom ili Internet bankarstvom

Na Vašu e-mail adresu ćete dobiti ponudu sa svim potrebnim podacima za uplatu koju možete izvršiti putem Internet bankarstva, putem banke, pošte, Fine i sl. Na dnu ponude je broj računa na koji je potrebno izvršiti uplatu te Vas molimo da kao poziv na broj navedete broj ponude.


3.f.3. Plaćanje kreditnim karticama online

Maestro, MasterCard, Visa i Diners jednokratno


NAPOMENA:

Ukoliko plaćate pouzećem, virmanom, Internet bankarstvom ili općom uplatnicom obračunava Vam se dodatni popust od 7%.

Ukoliko ste registrirani kao pravna osoba i već imate odobreni popust omogućeno Vam je plaćanje pouzećem, virmanom, Internet bankarstvom ili općom uplatnicom po postojećem popustu ili plaćanje kreditnim karticama bez popusta.


3.g. Preuzimanje/dostava robe


3.g.1. Osobno preuzimanje

Ukoliko se odlučite za osobno preuzimanje robe, mi ćemo Vam javiti kada roba bude pripremljena za preuzimanje. Nakon što Vam javimo da je roba spremna za preuzimanje možete ju preuzeti na adresi:

Gorenska 2A, 10255 Gornji Stupnik

Ponedjeljak: 08:00 - 15:30

Utorak: 08:00 – 15:30

Srijeda: 08:00 – 15:30

Četvrtak: 08:00 – 15:30

Petak: 08:00 – 14:30

 

3.g.2. Dostava

Ukoliko odaberete dostavu robe na području Hrvatske, ista se vrši putem GLS-a. Cijena dostave je 30 kn (24 kn + PDV), za narudžbe iznad 1.000 kn (800 kn + PDV) je dostava besplatna. Rok za dostavu je od 24 do 48 sati (ovisno o mjestu na koje se dostavlja) te se subote i nedjelje ne računaju u rok dostave. Ako ne primite robu u roku od 48 sati molimo Vas da nas obavijestite mailom ili telefonom.


3.g.3. Reklamacije

Rok za reklamacije proizvoda je 8 dana od izdavanja računa. Ukoliko primite neispravan proizvod molimo Vas da nas kontaktirate mailom te nam priložite kopiju ispisa na kojoj se vidi nedostatak te će Vam neispravni proizvod biti zamijenjen.

 

4. CIJENE PROIZVODA


4.a. Cijene

Prodavatelj se obvezuje jasno, vidljivo i čitljivo istaknuti iznos maloprodajne cijene sukladno članku 7. Zakona o zaštiti potrošača (NN 110/15). Sve iskazane cijene proizvoda i cijene dostave su maloprodajne za fizičke osobe, izražene su u HRK – hrvatskim kunama, te je u istima sadržan pripadajući PDV. U cijene proizvoda nisu uključeni troškovi dostave. Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i/ili plaćanja i mogu se promijeniti bez prethodne najave.


4.b. Izmjene cijena

Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti.


4.c. Rasprodaje i akcijske prodaje

Prodavatelj je ovlašten u svakom trenutku odrediti rasprodaju, dnevnu ili tjednu akcijsku prodaju za pojedini Proizvod, grupu Proizvoda i/ili za sve Proizvode. 


5. REKLAMACIJE


5.a. Kvaliteta proizvoda

Prodavatelj jamči kvalitetu proizvoda koje jamči proizvođač proizvoda.


5.b. Prigovori kupaca

Sukladno čl. 10 Zakona o zaštiti potrošača, Prodavatelj omogućuje svim Kupcima da svoje prigovore uputi putem pošte na adresu Prodavatelja: K.M.K.-PAPIR d.o.o. Gorenska 2A, 10255 Gornji Stupnik, Hrvatska odnosno putem elektroničke pošte na adresu elektroničke pošte Prodavatelja: veleprodaja@kmk-papir.hr te će Prodavatelj obavijestiti Kupca o zaprimljenom prigovoru. Na sve primjedbe i prigovore Prodavatelj će odgovoriti najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora. 

Kako bi Prodavatelj sukladno članku 10. stavku 5. Zakona o zaštiti potrošača potvrdio primitak pisanog prigovora, a zatim i na isti odgovorio, Kupac treba navesti točne podatke za primitak istoga. 


5.c. Izjava o jamstvu i servisni uvjeti

Prodavatelj jamči da će proizvod koji se koristi sukladno priloženim uputama, u jamstvenom roku pravilno funkcionirati. U slučaju kvara i drugih mogućih nedostataka Prodavatelj se obvezuje da će izvršiti popravak ili zamjenu proizvoda u razumnom roku sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

Pravo na korištenje jamstva ostvaruje se isključivo uz predočenje računa. Kupac je dužan čuvati račun. Neispravnost proizvoda nastala kao posljedica nepravilnog korištenja i/ili nepostupanja u skladu s uputama nije osigurana jamstvom. Servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova za kupljeni proizvod osigurana je putem ovlaštenih servisera.


5.d. Odgovornost za materijalne nedostatke

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke proizvoda sukladno Zakonu o obveznim odnosima (članci 400-422).

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na Kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato. Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. 

Prodavatelj ne odgovara za neznatan materijalni nedostatak. 

Materijalni nedostatak postoji:

 • ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet,
 • ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je Kupac nabavlja, a koja je bila poznata Prodavatelju ili mu je morala biti poznata,
 • ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane,
 • kad je Prodavatelj predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti,
 • ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je Kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave Prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.),
 • ako je stvar nepravilno montirana pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji,
 • ako je nepravilna montaža posljedica nedostataka u uputama za montažu.

Ako je Kupac na temelju izjava proizvođača ili njegova predstavnika očekivao postojanje određenih svojstava stvari, nedostatak se ne uzima u obzir ako Prodavatelj nije znao niti morao znati za te izjave, ili su te izjave bile opovrgnute do trenutka sklapanja ugovora ili one nisu utjecale na odluku Kupca da sklopi ugovor. 

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati Kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati. Prodavatelj odgovara i za nedostatke koje je kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostatke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike. 


5.f. Pravo na povrat proizvoda

U roku od osam (8) kalendarskih dana od dana dostave proizvoda Kupac ima pravo na povrat Proizvoda u slučaju:

 • Kada je isporučen Proizvod koji nije naručen
 • Kada je isporučen Proizvod oštećen, neispravan ili ima nedostatke

5.g. Opravdanost povrata

 • Ukoliko je zahtjev za povratom opravdan, Prodavatelj će, na osnovu zahtjeva za povrat ili zamjenu, Kupcu vratiti sredstva na račun koji je Kupac naveo u samom zahtjevu ili zamijeniti proizvod novim u razumnom rok u od datuma primitka vraćenog proizvoda na adresu navedenu na obrascu za reklamaciju. 
 • Ukoliko Prodavatelj nedvojbeno utvrdi da je reklamacija na proizvod neopravdana ili da je do neispravnosti naručenog proizvoda došlo zbog neadekvatnog rukovanja, instalacije ili uporabe, Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat novca ili dostaviti zamjenski proizvod. Reklamirani proizvod bit će vraćen korisniku o njegovom trošku uz pisano objašnjenje razloga neprihvaćanja zahtjeva za povratom ili zamjenom. 
 • Ukoliko je prilikom pakiranja naručenih proizvoda došlo do nenamjerne pogreške te kupac nije dobio proizvod koji je naručio već neki drugi, dužan je navedeno prijaviti putem emaila u roku od osam (8) dana. U tom slučaju, korisnik vraća krivo isporučen proizvod na trošak Prodavatelja koji se obvezuje isporučiti naručeni proizvod ili izvršiti povrat novca (sukladno zahtjevu korisnika) u roku od petnaest (15) dana od zaprimljenog krivo isporučenog artikla. 
 

6. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA


6.a. Čuvanje privatnosti osobnih podataka

Prodavatelj se obvezuje čuvati privatnost osobnih podataka svih registriranih Korisnika www.kmk-papir.hr stranica, te će s istima postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, odnosno drugim primjenjivim propisima. 

Prije pristupa određenim sadržajima za Korisnike je obvezna registracija koja uključuje dobrovoljno unošenje vlastitih osobnih podataka Korisnika. U slučaju pristanka na davanje osobnih podataka, smatrat će se da je Korisnik pristao na uvjete korištenja osobnih podataka predviđene ovim Općim uvjetima, a temeljem kojih se Prodavatelju daje pravo da prikuplja, koristi, obrađuje i prenosi osobne podatke potrebne za korištenje web stranica. 


6.b. Prikupljanje, obrada i korištenje osobnih podataka

Osobne podatke možemo prikupiti na sljedeće načine:

 • prilikom registracije u web shopu
 • prilikom narudžbi upućenih putem e-maila ili telefonski

Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika. Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost za svako postupanje suprotno ovoj odredbi. 

Osobne podatke koje sakupljamo su sljedeći:

 • ako samo pregledavate naše web stranice, tada prikupljamo tzv. Kolačiće.
 • ako izvršite narudžbu putem našeg web shopa bez registracije, putem e-maila ili telefonski, tada prikupljamo sljedeće osobne podatke: ime i prezime, adresa, grad, e-mail, telefon i čuvamo ih od dana kupnje do opoziva od strane korisnika, i to isključivo kako bismo bili u mogućnosti izvršiti svoje ugovorne obveze (npr. dostava proizvoda, postupak reklamacije itd.) te Vas kontaktirali u sklopu pružanja usluge korisničke podrške;
 • ako izvršite registraciju i izradite profil u web shopu, tada prikupljamo sljedeće osobne podatke: ime i prezime, adresa, grad, e-mail, telefon i čuvamo ih do opoziva korisnika.

Korisnik odabirom opcije „Prihvaćam uvjete korištenja“ prilikom registracije daje osobnu suglasnost za prikupljanje, korištenje, obradu i prenošenje svojih osobnih podataka potrebnih za korištenje web stranica, uključujući (ali bez ograničavanja na):

 • suglasnost da Prodavatelj može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i statistike, za potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o proizvodima i uslugama, za potrebe informiranja o isporuci, za potrebe dostave promotivnih materijala, unaprjeđenje odnosa sa Kupcima te unapređenja usluga. Prodavatelj navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i Prodavatelja te sprječavanja eventualnih zloporaba;
 • potrebe što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga Prodavatelja koji za rezultat imaju povećanje zadovoljstva korisnika;
 • suglasnost da mu se Prodavatelj može obraćati pismenim putem, telefonski, SMS-om i/ili elektroničkom poštom, te mu na kućnu adresu dostavljati materijale kojima će ga obavještavati o pogodnostima i novinama u svojoj ponudi;
 • davanje podataka trećim osobama potrebnim za izvršenje gore navedenih svrha

Vrijeme čuvanja osobnih podataka

Prodavatelj će čuvati osobne podatke onoliko koliko je to potrebno za svrhe predviđene ovim Općim uvjetima. Nakon isteka tog vremena osobni podaci će se uništiti, izbrisati ili učiniti anonimnima na način koji osigurava da se zadrži sigurnost osobnih podataka. 

Prodavatelj neće razotkriti osobne podatke Korisnika trećim osobama, osim u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i Prodavatelja te sprječavanja eventualnih zloporaba. 

Osobne podatke možemo dijeliti sa:

 • Hosting službom - xhosting.hr tvrtke Extreme IT sa sjedištem u Zagrebu koja koristi provjerene servere od strane certificiranih stručnjaka
 • CorvusPay - za potrebe online autorizacije kreditnih i debitnih kartica koristimo uslugu CorvusPay. Sustav CorvusPay u potpunosti onemogućava pristup podacima neovlaštenim sudionicima u postupku kupnje pa tako u broj kartice kojom se plaća uvid može imati isključivo kartičarska kuća i vlasnik kartice. Ukoliko prilikom procesa kupnje odaberete način plaćanja karticom, tražit ćemo vašu suglasnost da Vaše ime, prezime, adresu, broj kartice, datum isteka kartice i kontrolni broj dostavimo kartičarskoj kući, a mi ćemo poduzeti mjere da se oni s Vašim osobnim podacima odnose s dužnom pažnjom i na zakonit način
 • Google Analytics - alat za prikupljanje anonimnih podataka o korisnicima naših web stranica, koji prikuplja podatke o tome koliko često korisnici posjećuju naše web stranice, koje stranice posjećuju, u koje vrijeme ih posjećuju, koliko dugo ostaju i iz koje zemlje dolaze itd. i to pomoću kolačića i IP adresa i to u sljedeće svrhe:
  • za poboljšanje korisničkog iskustva,
  • za praćenje uspješnosti marketinških kampanja,
  • za analizu obrazaca ponašanja.
 • Mailchimp - Vaše osobne podatke ćemo prikupljati i obrađivati prilikom slanja našeg newslettera i promidžbenih poruka e-pošte isključivo uz Vašu izričitu privolu koju možete u svakom trenutku povući ili izmijeniti.
 • Dostavne službe - Za dostavu kupljene robe koristimo usluge trećih partnera: GLS. Ukoliko želite da Vam kupljenu robu dostavimo, prilikom procesa kupnje, tražit ćemo vašu suglasnost da Vaše ime, prezime , adresu i kontakt broj telefona dostavimo dostavljačkoj službi, a mi ćemo poduzeti sve mjere da se oni s Vašim osobnim podacima odnose s dužnom pažnjom i na zakonit način.

Prodavatelj će osigurati da se osobni podaci Korisnika drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumnu administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe Prodavatelja. 

Prodavatelj se obvezuje Korisnicima omogućiti pristup njihovim osobnim podacima koje posjeduje kako bi osigurao da su osobni podaci točni, potpuni i ažurirani. 

Ukoliko Korisnici zatraže korekciju ili brisanje njihovih osobnih podataka, Prodavatelj će takve podatke izmijeniti ili ukloniti. Odabirom brisanja osobnih podataka Korisnici pristaju na to da će im biti onemogućen pristup određenim sadržajima na web stranicama. 

Prilikom davanja osobnih podataka, Korisnik jamči da su isti potpuni, istiniti, točni i ažurni. 


6.c. Zaštita osobnih podataka i dostupnost trećim osobama

Osobni podaci Korisnika štite se sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka i drugih primjenjivih propisa, te ih Prodavatelj neće ni na koji način učiniti dostupnim trećima. Potrebne osobne podatke prosljeđujemo isključivo poslovnim partnerima za realizaciju isporuke Vaše narudžbe ili za potrebe adresiranja tiskanih reklamnih materijala. 

Kupac ima sljedeća prava vezana uz svoje osobne podatke:

1. Kupac ima pravo zatražiti ispravak, izmjenu ili nadopunu netočnih, nepotpunih ili neažuriranih podataka te se za sva takva pitanja i zahtjeve, kao i u svezi zaštite osobnih podataka možete nam se obratiti mailom. Svaki registrirani korisnik također može u bilo koje vrijeme sam promijeniti svoje osobne podatke kroz svoje korisničko sučelje.

2. Kupac ima pravo zatražiti brisanje ("Pravo na zaborav") osobnih podataka koji se na njega odnose bez nepotrebnog odgađanja te K.M.K.-PAPIR d.o.o. imaju obvezu obrisati osobne podatke.  Za sva takva pitanja i zahtjeve, kao i u svezi zaštite osobnih podataka možete nam se obratiti  putem emaila. Svaki registrirani korisnik također može u bilo koje vrijeme sam pobrisati svoje osobne podatke kroz svoje korisničko sučelje. 

Prodavatelj ne bilježi niti ne pohranjuje transakcijske podatke Korisnika potrebne za plaćanje putem kartica. Prodavatelj za naplatu kreditnih kartica koristi usluge treće strane koja enkripcijom štiti vaše podatke. 

 

6.d. Stavljanje podataka korisnika na raspolaganje trećim osobama

Prodavatelj jamči da e-mail adresu i ostale podatke Korisnika neće stavljati trećim pravnim i fizičkim osobama na raspolaganje bez njegovog pristanka. Od navedenog se izuzima uvid od strane ovlaštenih službi izvršne vlasti Republike Hrvatske, za potrebe istražnih radnji temeljem valjanog sudskog naloga, u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i Prodavatelja te sprječavanja eventualnih zloporaba .


6.f. Otklanjanje pogrešaka

Prodavatelj ne odgovara za slučajnu pogrešku ili pogrešku zbog više sile ili drugih objektivnih okolnosti kojima se uzrokuje slučajno kršenje zajamčene zaštite podataka Korisnika, ali jamči da će pogreška biti otklonjena, ukoliko je to moguće, čim prije. 

 

7. IZMJENE OPĆIH UVJETA I OSTALE ODREDBE


7.a. Pravo na izmjene Općih uvjeta

Prodavatelj zadržava pravo izmijeniti ove Opće uvjete bez prethodne najave. Korisnici su dužni prilikom svakog korištenja Internet stranice, te posebno usluge Internet trgovine provjeriti važeće Opće uvjete. 


7.b. Važenje Općih uvjeta

Za online kupovinu važeći su Opći uvjeti na snazi u trenutku narudžbe proizvoda.


7.c. Rješavanje sporova

Svi sporovi koji mogu nastati temeljem ovih Općih uvjeta rješavati će se pred nadležnim sudom u Zagrebu.